Immobiliaris … AGENT IMMOBILIARI

 

Inversió … ASSESSOR FINANCER

 

Pericials …. PERIT JUDICIAL EN ADMINISTRADOR DE FINQUES I COMUNITATS DE PROPIETARIS